Körkortsprov

Att klara ett körkortsprov innebär en större frihet för den enskilda personen. Istället för att behöva anpassa sig efter busstabellerna eller andra människors skjuts, kan man efter godkänt körkortsprov själv ta bilen – när och vart man vill. I den här artikeln guidas man genom de olika testerna som ett körkortsprov innebär.

KörkortsprovSjälvklart så behöver man både övningsköra och läsa på körkortsteorin innan provet, man måste även genomgå riskutbildning innan man får genomföra ett körkortsprov.

Det skall vi dock inte gå in närmare på här utan vi fokuserar på själva körprovet med teoriprovet samt de numera obligatoriska riskutbildningarna som måste genomföras.

Riskutbildning

Riskutbildningen, som numera är ett obligatoriskt moment i körkortsprovet, är uppdelad i två delar. Under den första delen av en riskutbildning, kallad Riskettan, så kommer du att få lära dig mer om droger, alkohol, trötthet och hur dessa påverkar ditt beteende och omdöme i trafiken.

Den första delen av riskutbildningen är helt och hållet teoretisk – i den andra delen väntar mer praktisk utbildning. Varför det här ingår i utbildningen för att ta ett körkort är för att du som förare ska få prova på att känna hur det känns att befinna sig i riskfyllda situationer som förare.

HalkbanaDet som kommer att ske är att du kör på en så kallad halkbana och därmed bli utbildad i halkkörning, den kallas egentligen för Risktvåan men Halkbana är det mest använda uttrycket.

Instruktören sätter upp hinder på en vägbana med blött underlag som du sedan ska försöka manövrera dig igenom. Det här görs främst i syftet att få personlig erfarenhet av svårhanterade och potentiellt farliga situationer – något som både är viktigt och som även kan ge dig mer självförtroende för de resterande delarna av ditt körkortsprov.

Den här riskutbildningen måste slutföras och godkännas för att få tillåtelse att skriva teoriprovet samt göra uppkörningen – det är därmed en förutsättning för att körkortsprovet ska bli godkänt.

Teoriprovet

När det är dags för teoriprovet har du kommit en god bit på vägen mot ett slutfört körkortsprov. Teorin kring ett körkortsprov är, som du säkert har hört talas om nån gång, mycket omfattande och kräver en hel del studerande för att man ska lyckas.

Dina kunskaper kommer att testas genom frågor i olika kategorier, bland annat manövrering, fordonskännedom samt körning och miljö. Provet består av 65 frågor, och för att klara det krävs det att du har svarat korrekt på minst 80 % av dem, det vill säga 52 stycken. Utöver dessa frågor tillkommer även 5 så kallade testfrågor i det här momentet av ett körkortsprov – dessa räknas dock inte till resultatet.

När du kommer till lokalen där den teoretiska delen av ditt körkortsprov hålls, kommer du först bli ombedd att ta ett fotografi i en automat och lämna en namnteckning. Själva provet tar 50 minuter – i praktiken tar det dock mycket längre tid än så eftersom det alltid hålls en genomgång inför teoriprovet skrivs.

Körkortsprov – Uppkörning

Efter alla oräkneliga timmar av övningskörning och studerande har du nått den sista utmaningen som ska klaras av för att få ditt körkortsprov godkänt – uppkörningen.

Uppkörningen sker hos Trafikverket och går du i en trafikskola och de har bokat tiden så är det normala att en av deras bilar används, kostar som en körlektion. Sker bokningen privat så går det att hyra bil av Trafikverket till en kostnad av 400kr. Det går också att göra upp med egen bil, problemet är att bilen måste vara utrustad med  dubbelkommando och extra backspeglar vilket gör att detta alternativ oftast faller bort.

Själva uppkörningen tar minst 25 minuter och kommer att testa de kunskaper som du har tillförskaffat dig under teorin och övningskörningen – detta för att säkerställa att du har de färdigheter som krävs för att få ditt körkortsprov godkänt. Uppkörningen kommer att varieras mellan stadskörning och körning på landsväg, där de båda momenten innefattar olika utmaningar som ska klaras av för att slutföra ditt körkortsprov.

Moment som alltid testas i det här momentet av ett körkortsprov är bl.a.:

  • Bromsa affektivt
  • Att backa
  • Att starta bilen i lutning

Körkortsteori online

Förutom rent praktiska moment av det här slaget, kan du även komma att få en del teoretiska frågor under ditt körkortsprov.

Huruvida ditt körkortsprov godkänns eller inte, kommer att bedömas utifrån vissa kriterier, i stil med; uppmärksamhet, miljövänlig körning, fordonsplacering på vägen, hastighet, trafiksäkerhet och mycket mera.

Lycka till med ditt körkortsprov!