Över 3000 fällda för mobilprat

Förra året började nya lagen kring mobilhantering i bilar gälla. I korthet handlar det om att man exempelvis inte får skicka sms, ringa eller använda telefonen på annat sätt under körning. Detta för att kunna ha all koncentration på körningen. En hel del har bötfällts för denna förseelse men polisen ser generellt en klar förbättring. Dessutom att det inte är det största problemet i trafiken.

Stäng av telefonen, låt bli att svara eller använd handsfree. Det är de tre alternativen som finns sedan nya mobillagen infördes 2018. Ibland förklaras lagen förenklat med att man ”inte får hålla i mobilen när man kör” vilket lite grovt även gäller. Men det finns undantag. Du kan exempelvis flytta på den om den ligger i vägen då lagen egentligen kräver att du använder den för att du ska bli fälld.

Prata i mobilen och köra bil

Skärpning av lagen

Det var även tidigare olagligt att använda mobilen vid bilkörning men detta enbart om det påverkade på ett sätt som kunde anses vara farligt för medtrafikanterna. Det blev därmed en luddig lag med olika tolkningar. Nu är det tydligare då användning av mobil, gps och annan navigeringsutrustning är förbjudet.

3400 personer fast

Det finns idag två alternativ för polisen om de ser en person bryta mot detta mobilförbud. Det ena alternativet är ge en bot direkt när de stoppar personen. Det krävs däremot då att personen erkänner sig skyldig och därmed går med på att ta emot boten som i detta fall är på 1500 kr. Fram till nyårsskiftet var det drygt 2300 personer som erkände brotten och därmed tog emot boten.

Det andra alternativet är att det väcks åtal mot personen. Det kan ske exempelvis om personen nekar till anklagelserna men sker främst när någon varit så vårdslös att polisen anser att en bot på 1500 kr inte är tillräcklig. Fram till nyårsskiftet var det knappt 1100 personer som åtalades. Däremot finns inte siffror ännu på hur många av dessa som fick en fällande dom och hur många som friades.

Inte ett stort vägproblem

Det kan låta mycket med 3300 personer på mindre än ett år men polisen anser ändå inte att detta är ett stort problem. I en intervju till Svt säger Emil Nordlund från Polismyndigheten att det polisen framförallt problemen hittas bland de som kör onyktra eller håller för hög hastighet.

Dessa 3300 personer som togs för mobilanvändning ska exempelvis ställas mot de ca 25 600 personer som under 2017 rapporterades för olika grad av rattfylleribrott.

Köpa reservdelar online

Många bilägare har uppmärksammat det faktum att det går att köpa reservdelar till bilen betydligt billigare via något online företag, förhållandevis ett företag baserat i Tyskland, än att låta den lokala reservdelsbutiken.

Som sagt så har många svenskar redan hittat till någon av dessa företag, och det kommer garanterat att bli många flera. En del känner sig säkert lite osäker att beställa från något okänd företag som ligger i ett annat land, det är väl en ganska vettigt tänkande, speciellt om hemsidan inte är på svenska. Det är inte är så lätt för gemene man att förstå de tekniska termerna på olika bilreservdelar när dessa står på exempelvis engelska eller tyska.

Ovanstående har flera tyska företag förstått och de gör hemsidor på svenska och med svensk support, ett bra exempel är BilDelarOnline24.Se som har växt explosionsartat de sista åren. De har ökat sin försäljning från knappa 90 tusen ordrar under 2013 till nästan 2,3 miljoner ordrar under 2017.

Med betalningsmetoder som känns normala för oss svenskar, förutom kreditkort så går det ypperligt att betala med banköverföring (då med hjälp av med BankID) eller med Klarna, båda rent svenska företeelser som de flesta i Sverige känner igen och känner sig trygga med. Lägg sedan på det faktum att leveranstiderna är riktigt bra, från några dagar upp till max en vecka innan reservdelarna har levererats hem till dig.

Och det är stora prisskillnader vi pratar om, inte bara några procent utan det kan lätt vara halva priset eller mer på riktiga kvalitetsprodukter. De svenska företagen som handlar med reservdelar till bilar står för en kraftig utmaning, klarar Mekonomen, Autoexperten, Biltema med flera av en sådan konkurrens?

Förr eller senare kommer de svenskbaserade företagen att göra någonting, de kommer att tappa marknadsandelar år för år tills de inte har tillräckligt stor marknad för att klara sig, Speciellt om de helt och hållet riktigare in sig på bil/fordonsmarknaden, de kommer säkert att få problem med lönsamheten. Så, sänka priserna och kostnaderna redan nu eller ”vänta tills det är försent”?

Eller så gör man som Biltema, man breddar sortimentet och siktar in sig på andra marknader också, när man lyssnar på Biltema reklam på radion som framgår det sällan eller aldrig att de säljer reservdelar till bilar utan det är utemöbler, elcyklar eller annat som de gör reklam för, smart gjort.

Det är ju ganska vanligt att de mindre oberoende bilverkstäderna (dvs inte knutna till ett visst bilmärke) skriver något typ av samarbetsavtal med de i Sverige större bilreservsföretagen, Mekonomen-verkstad eller Autoexperten-verkstad har nog de flesta sett. En intressant tanke är ju vad som händer när det dyker upp Autodoc-verkstad (kanske redan gjort det i södra Sverige), priskrig mellan bilverkstäderna?

Nya registreringsnummer på gång

Eftersom dagens registreringsskyltar består av tre bokstäver och tre siffror innebär det att det finns ca 12 miljoner unika kombinationer. Det är helt enkelt för lite eftersom det redan finns 11,5 fordon i Sverige med registreringsskylt. Av den anledningen kommer hela systemet att bytas ut under 2018.

Med dagens tillväxttakt på registrerade fordon beräknas dagens system nå sin begränsning i början av 2019. Därför har Transportstyrelsen valt att ändra strukturen på systemet. Regeringen har redan tidigare godkänt ändringen som därmed kommer att börja implementeras under 2018.

Ändringen innebär att sista siffran nu även kan vara en bokstav. Det måste alltså inte vara en bokstav utan kan som tidigare även vara en siffra. Men i och med att Transportstyrelsen får denna möjlighet öppnas det upp till hela 39 miljoner kombinationer. Därmed har man ett system som förväntas hålla långt in i framtiden.

Kommer successivt

De som idag har en ”gammal” registreringsskylt kommer inte behöva byta ut den. Det nya systemet gäller därmed enbart nyregistrering av fordon vilket gör att systemet sakta men säkert kommer att fasas in.

Om en bil skrotas blir även dess registreringskombination ledig och kan användas på nytt. Däremot kommer dessa inte att prioriteras. När en bil ska få registreringsskylt slumpas detta fram av alla lediga kombinationer. Det betyder alltså att även nya fordon kan få skyltar av det gamla formatet.

De första skyltarna kommer att synas på vägarna under sista kvartalet i år. Hur de ska se ut är klart och det som nu kvarstår är att berörda myndigheter anpassar sina system efter den nya kombinationen av siffror och bokstäver. Något exakt datum när första bilen får det nya numret är alltså inte helt klart.

Nya reg plåtarna

Foto: Transportstyrelsen

Ändrade besiktningsregler

Utöver ändrade skyltar sker även en regeländring gällande besiktning. Det är helt klart att ändringen kommer att börja gälla från den 20:e maj. Fram till dess har den sista siffran varit avgörande för när besiktning varit tvunget att ske. Men detta tas bort och det är nu upp till fordonsägaren att genomföra besiktning med ett intervall på max 14 månader. Om besiktning sker i mitten av januari ett år måste det alltså senast ske i mitten av mars kommande år.

Med denna regel underlättas även införandet av de nya registreringsskyltarna. Detta eftersom det är just den sista siffran som nu ändras.

Hur nya registreringsskylten kommer att se ut går att se i en artikel som publicerats på Expressen.

Färre upprepande frågor på körkortsprovet

Allt färre klarar av att få godkänt på körkortsprovet vid första försöket visar en undersökning genomförd av Trafikverket. Det blir därmed fler som skriver provet flera gånger och delvis känner igen frågorna från förra tillfället. Detta är en av de orsakerna som ligger bakom att samtliga körkortsprov nu kommer bli individuellt anpassade. Med andra ord – aldrig mer upprepande frågor.

De flesta som tränar till körkortsprovet gör detta via frågor ur en databas, inte sällan via datorn eller en app. Det är ett smidigt och pedagogiskt sätt att lära sig den kunskap som krävs. Men samtidigt finns det en fara i allt för tydlig repetition då eleven känner igen frågor och svar och klickar snabbt i svaret utan att reflektera över frågeställningen. Det är därmed av stor vikt att man jobbar med alternativa frågor.

När nu allt färre elever klarar körkortsprovet vid sitt första försök blir det även fler som känner igen frågor och svar från föregående tillfälle. En ”säkerhetsbrist” som Trafikverket valt att åtgärda med individanpassade prov.

olika ord i korkortstest

Kunskapsprovet kommer att bestå av lika många frågor som tidigare men skillnaden blir att provet är kopplat till individen. De frågor som personen svarade på förra gången som provet genomfördes kommer alltså inte visas igen. Med utbudet av frågor som finns i frågebanken kan det genomföras hela 16 prov innan exakt samma frågor behöver användas ytterligare en gång.

Enligt Heléne Risberg på Trafikverket genomförs denna ändring för att skapa ”säkrare förare”.

Fler chansar för tidigt

Undersökningen visade att ca 40 % av de som skrev körkortsprovet fått godkänt på sitt första försök. Även om alla får flera chanser så önskar Trafikverket att fler skulle klara provet på första försöket vilket därmed skulle bevisa att man har tillräckliga kunskaper innan provet bokas. Det är helt enkelt för många som chansar.

En orsak till att färre klarar provet kan vara att färre åker moped. Tidigare krävdes inget körkort för moped vilket gjorde att många hade lång erfarenhet av att köra i trafik redan innan de började plugga till B-körkortet. Idag är det däremot krav på AM-kort vilket gör att många avstår att ta detta och därmed även avstår rätten att köra EU-mopederna.

Oavsett orsak så är trenden tydlig. Allt färre klarar körkortsprovet på första försöket och det blir knappast lättare när individuella prov skapas.

Allt färre klarar av att ta körkort

Med färre som åker moped, övertro på sin egen förmåga och att det inte längre anses vara ”skämmigt” att kugga blir det allt fler som missar på körkortsprovet. Nu är det under hälften som lyckas på första försöket.

År 2010 var det ungefär 56 % som klarade körkortsprovet (teori) på första försöket. Det är en siffra som sedan sjunkit och under första månaden i 2018 var siffran på 47 %. Men det finns både regionala skillnader samt skillnader mellan män och kvinnor.

Plugga körkortsteori

Med allt fler som gör provet ett flertal gånger har pressen på nya tider hos Trafikverket ökat drastiskt. På deras hemsida står exempelvis att antalet personer som vill göra prov är så hög att man inte kan förvänta sig få en snabb tid. I vissa fall kan det till och med vara bättre att söka sig till en annan stad för att få ett provtillfälle inom rimlig tid.

Att färre klarar provet på första försöket innebär inte bara en högre påfrestning på Trafikverket utan visar även på att allt fler chansar att göra provet innan man har tillräckliga kunskaper.

Stora regionala skillnader

Gällande körkortsprovet hade Eskilstuna sämst resultat med 39 % godkända elever medan Umeå låg bäst på 52 %. Någon orsak till de regionala skillnaderna nämns däremot inte av Trafikverket. För körprovet var Vänersborg sämst med 39 % och Örnsköldsvik bäst på 58 %.

Flera olika orsaker

Det finns flera olika orsaker till att färre klarar provet. I en intervju till Svenska Dagbladet säger Berit Johansson (Förbundsordförande i Sveriges Trafikskolors Riksförbund) att det inte handlar om att provet blivit svårare. Det handlar istället om en ändrad attityd hos de som tränar till provet.

Många resonerar med att ”går det så går det” vilket gör att man inte tränar lika mycket till körkortsprovet mot om man ”verkligen vill klara på första försöket”. Genom att prova tidigare tar man en chansning och lyckas det så har man sparat både tid och pengar verkar många resonera.

En del ser till och med körkortsprovet som ett förberedande test. Ett test som genomförs för att man ska se hur man ligger till och om träning verkligen behövs. De som enbart har ett par fel för mycket gör om provet ett antal gånger och räknar med att lyckas någon av dessa gånger. Dessa väljer sällan att studera extra mellan dessa tillfällen utan lägger hoppet till turen och att andra frågor ska göra att de sista poängen uppstår.

Även bland de som kuggat på uppkörningen är det många som direkt vill boka en ny tid utan att först träna mer. En mycket vanlig orsak är att man anser att förarprövaren varit oväntat hård och att man kan klara sig genom att få en tid med en annan prövare.

Ännu en orsak är att färre kör moped efter att kravet på mopedkörkort införts. Det gör att man har mindre erfarenhet av trafiksituationer och därmed har svårare att ta till sig teori och praktik i lika hög grad som en erfaren mopedförare.

Färre kör moped

Kan bli dyr chansning

Att chansa på att klara provet kan låta smart utifrån att det kan bli billigare och att man får körkortet snabbare. Men allt för ofta visar sig det bli ett dumsnålt beslut. Kostnaden att träna körkortsteori via frågebanker är på någon hundring per halvår och det är helt gratis att träna körningen privat. Att däremot göra provet kostar pengar och om teoriprovet genomförs så måste även uppkörningen genomföras.

Om man kuggar för många gånger minskar även möjligheten att få tid relativt snabbt då de som gjort maximalt 4 försök prioriteras i tidsbokningen.

Trafikverket stoppar andrahandsmarknaden till körkortsproven

Det har länge varit möjligt att boka en tid för körkortsprov och uppkörning på ett personnummer för att sedan byta detta till ett annat personnummer. På så sätt har personer satt i system att skaffa tider som sedan säljs på en andrahandsmarknad. Något som nu Trafikverket sätter stopp för med en ny regel.

Med allt fler som inte klarar körkortsprovet har ett större tryck skapats på de tider som Trafikverket erbjuder för bokning. Ökningen har skett successivt över ett par år och för tillfället är det inte ovanligt med väntetider på ett par månader.

På mindre orter kan väntan på att få bevisa sina kunskaper vara så lång som 8 – 9 månader. I dagsläget är det exempelvis 9 månaders väntetid i Kristianstad. De som tränat på körkortsteorin och känner sig färdig att göra provet vill knappast boka en tid så långt fram. Då kan det locka att istället ”köpa” sig en tid.

Andrahandsmarknad har vuxit upp

När efterfrågan är större än utbudet av en vara eller tjänst växer mycket ofta en andrahandsmarknad upp och det är även vad som skett inom denna bransch. Personer går helt enkelt in och bokar tider på sitt eget personnummer. Det kan då röra sig om tider ett par månader framåt. När det sedan närmar sig att genomföra provet erbjuder de tiden på den svarta marknaden.

De som är villiga att betala för tiden gör detta till personen som bokat tiden varpå personnumret ändras i bokningen. Detta är självklart inget som Trafikverket gillar och har därför nu satt in en spärr mot detta förfarande.

Går inte att byta personnummer

Det som nu skett är att Trafikverket lagt in en spärr som gör att bokning som sker i ett personnummer inte kan ändras till ett annat personnummer. Om personen vill boka av tiden så återgår den till systemet som sedan fördelar den till alla som står på kö. Genom denna ändring går det alltså inte längre att ta sig före i kön.