Nya registreringsnummer på gång

Eftersom dagens registreringsskyltar består av tre bokstäver och tre siffror innebär det att det finns ca 12 miljoner unika kombinationer. Det är helt enkelt för lite eftersom det redan finns 11,5 fordon i Sverige med registreringsskylt. Av den anledningen kommer hela systemet att bytas ut under 2018.

Med dagens tillväxttakt på registrerade fordon beräknas dagens system nå sin begränsning i början av 2019. Därför har Transportstyrelsen valt att ändra strukturen på systemet. Regeringen har redan tidigare godkänt ändringen som därmed kommer att börja implementeras under 2018.

Ändringen innebär att sista siffran nu även kan vara en bokstav. Det måste alltså inte vara en bokstav utan kan som tidigare även vara en siffra. Men i och med att Transportstyrelsen får denna möjlighet öppnas det upp till hela 39 miljoner kombinationer. Därmed har man ett system som förväntas hålla långt in i framtiden.

Kommer successivt

De som idag har en ”gammal” registreringsskylt kommer inte behöva byta ut den. Det nya systemet gäller därmed enbart nyregistrering av fordon vilket gör att systemet sakta men säkert kommer att fasas in.

Om en bil skrotas blir även dess registreringskombination ledig och kan användas på nytt. Däremot kommer dessa inte att prioriteras. När en bil ska få registreringsskylt slumpas detta fram av alla lediga kombinationer. Det betyder alltså att även nya fordon kan få skyltar av det gamla formatet.

De första skyltarna kommer att synas på vägarna under sista kvartalet i år. Hur de ska se ut är klart och det som nu kvarstår är att berörda myndigheter anpassar sina system efter den nya kombinationen av siffror och bokstäver. Något exakt datum när första bilen får det nya numret är alltså inte helt klart.

Nya reg plåtarna

Foto: Transportstyrelsen

Ändrade besiktningsregler

Utöver ändrade skyltar sker även en regeländring gällande besiktning. Det är helt klart att ändringen kommer att börja gälla från den 20:e maj. Fram till dess har den sista siffran varit avgörande för när besiktning varit tvunget att ske. Men detta tas bort och det är nu upp till fordonsägaren att genomföra besiktning med ett intervall på max 14 månader. Om besiktning sker i mitten av januari ett år måste det alltså senast ske i mitten av mars kommande år.

Med denna regel underlättas även införandet av de nya registreringsskyltarna. Detta eftersom det är just den sista siffran som nu ändras.

Hur nya registreringsskylten kommer att se ut går att se i en artikel som publicerats på Expressen.